Kinesitherapie

Kinesitherapie wordt steeds uitgevoerd op voorschrift van de geneesheer. De terugbetaling van het ziekenfonds hangt af van de pathologische situatie waarin u zich bevindt en van de geldende conventie tussen de kinesitherapeuten en het ziekenfonds.

Revalidatie en algemene revalidatie

Na sporttrauma's, algemene trauma's en postoperatief. De kinesitherapie behandeling bestaat zowel uit een manuele behandeling als uit gerichte oefentherapie.

Sportbegeleiding, osteopathie en sport

Tijdens het sporten vragen we enorm veel van ons lichaam. Deze extreme belastingen worden door ons lichaam opgevangen en al dan niet op een goede manier verwerkt. Er wordt van ons lichaam dan ook dagelijks gevraagd om zich aan het niveau van de sport en training aan te passen. Trainen betekent immers niets anders dan ons lichaam vragen zich aan te passen aan de opgelegde belasting. Tijdens het sporten en tijdens het dagelijkse leven kunnen er tijdens al de verschillende belastingen letsels ontstaan doordat de verhouding belasting - belastbaarheid niet voldoende op elkaar is afgestemd. Deze letsels kunnen op hun beurt de oorzaak zijn van verschillende pijnklachten, wederkerende blessures, overbelastingen, verminderde prestaties, overtraining syndroom, e.a..

Als osteopaat gaan we op zoek naar de oorzakelijke letsels en hun ontstaansmechanisme. Deze oorzaak bevindt zich daarvoor niet altijd in dezelfde regio als de eigenlijke klacht. Op het vlak van blessurepreventie in de sport kan de osteopathie eveneens een vooraanstaande rol spelen. Door er voor te zorgen dat uw lichaam voldoende beweeglijk, elastisch en doorbloed is, en op de juiste manier voorzien wordt van de juiste brandstof (voeding), kan de belastbaarheid van het lichaam enorm verbeterd worden. Voedingsadvies, lichaamshouding, loopadvies, e.a. kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Sportbegeleiding dient in onze ogen dan ook zoveel mogelijk multidisciplinair en in samenspraak te worden aangepakt.

Rug revalidatie en rug scholing

Na chirurgische ingrepen van de rug en chronische of acute rugklachten. Wij zijn er van overtuigd dat een aanpak vanuit verschillende invalshoeken (gerichte oefentherapie, rug scholing, houdingscorrectie, proprioceptieve re-educatie, aanpassing dagelijkse activiteiten, begeleide sporthervatting, bewustwording,...) een veel beter resultaat voor de patiënt meebrengt dan één van deze factoren op zich.

Psychomotoriek bij kinderen

De meeste kinderen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen, ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek en groeien zo op tot volwassenheid. Bij sommige kinderen is er echter sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat.

De doelstellingen van psychomotorische therapie zijn:

 • Achterstanden oplossen op het vlak van lichaamsbesef, -plan,-perceptie,-oriëntatie, structurering van tijd en ruimte, ...
 • Optimale leervoorwaarden scheppen om schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen te kunnen leren.
 • Helpen gedrags- en emotionele problemen op te lossen voor zover die secundair zijn aan de psychomotorische problemen en of de achterstand in schoolse vorderingen.

De therapiemiddelen die wij hiervoor aanwenden zijn: relaxatie, oefeningen voor lichaamsbesef en lichaamsplan, grafomotorische oefeningen en schrijfmotoriek, perceptie en concentratieoefeningen, oefeningen voor ruimtelijke oriëntatie en structurering, opvoeding tot tijdsbeleving, cognitieve gedragsmodificatie (Cognet, Meichenbaum, Feuerstein)

Enkele leer - en ontwikkelingsstoornissen die door de psychomotorisch therapeut worden behandeld zijn: aandachts- en concentratiestoornissen (ADD, ADHD), autismespectrumstoornis, cerebrale stoornissen, dyscalculie of rekenproblemen, faalangst, hoogbegaafdheid, links en rechts problemen, niet-verbale leerproblemen, coördinatie problemen, ruimtelijk visuele problemen, schrijfmotorische problemen, zwakbegaafdheid, ...

Neuromotoriek

Het vergroten van de kansen om de kwaliteit van de motoriek bij kinderen met bewegingsstoornissen te verbeteren. De nadruk wordt gelegd op het herkennen en onderdrukken van de pathologische patronen en tegelijkertijd het uitlokken van goede bewegingen waardoor variëteit en kwaliteit in het bewegen toenemen. O.a. bij cerebrale pareses, spierziekten, zenuwletsels, premature en dysmature zuigelingen.

Er wordt uitgegaan van verschillende benaderingswijzen om tegemoet te komen aan de individuele problematiek van elk kind. Naast de oefensessies wordt ook getracht de therapie te integreren thuis en op school.

 • Neurologische revalidatie
  Na C.V.A., T.I.A., Parkinson, Parkisonisme, Alzheimer, trauma's thv het ruggenmerg, neurologische evolutieve aandoeningen, e.a..
 • Respiratoire kinesitherapie
  Ademhalingstherapie bij infecties van de luchtwegen ( bronchitis, bronchiolitis, pneumonie, ...), allergie, astma, mucoviscidose, e.a ... Dit zowel bij kinderen als bij volwassenen.
 • Pre- en postnatale begeleiding
  Zwangerschapsbegeleiding voor en na de bevalling.
 • Pelvische re-educatie
  Bij bekkenbodem problematiek bij mannen en vrouwen.

Wenst u een afspraak?