Osteopathie

Een osteopatische behandeling door een erkend osteopaat D.O. kan worden uitgevoerd zonder voorschrift van de geneesheer. Osteopathie is in onze ogen een complementaire geneeswijze die een belangrijke plaats kan innemen in het behandelplan van een patiŽnt.

Het is dan ook noodzakelijk om als osteopaat D.O. rekening te houden met de bevindingen en raadgevingen van de klassieke geneeskunde en andere ("klassieke" of "alternatieve")geneeswijzen. Een osteopatische behandeling door een erkend osteopaat D.O. wordt door de meeste mutualiteiten terugbetaald. Het percentage en het aantal behandelingen dat terugbetaald wordt is afhankelijk van het ziekenfonds waar u bij aangesloten bent.


GEEF JE LICHAAM DE MOGELIJKHEID ZICH TE GENEZEN!

Osteopathie is een manuele therapie die zich richt op het gehele menselijke lichaam en tracht om al de structurele of functionele problemen van het lichaam aan te pakken, en op deze manier het lichaam opnieuw in staat te stellen te streven naar gezondheid en evenwicht.

De osteopathie is ontstaan in de tweede helft van de 19de eeuw na de Amerikaanse burgeroorlog door de heer A.T. STILL. Still ging ervan uit dat een lichaam met een goede structuur en functie en met geen hinder naar bloedcirculatie en zenuwstelsel, in staat moet zijn te weerstaan aan de dagelijkse belastingen en ziektes. Zijn manuele behandelingen bestonden zowel uit lokale correcties als uit correcties verspreid over het gehele menselijke lichaam en dit met als doel de onderliggende oorzaken van het probleem aan te pakken.

Still opende een eerste osteopathie opleiding in 1892 in Kirksville USA, waar een snel toenemend aantal studenten voor het eerst werd opgeleid. Van daaruit werden verschillende studenten verspreid over de hele wereld en in 1917 opende de eerste osteopathie school in het Verenigd Koninkrijk Engeland: the British School of Osteopathy.

De osteopathie ontwikkelde zich echter in twee verschillende richtingen in beide landen. In de USA worden de osteopaten effectief getraind als dokters en mogen daar nu eveneens medicatie toedienen en operaties uitvoeren afhankelijk van het vakgebied waar ze zich in bevinden. In het Verenigd Koninkrijk ontwikkelden de osteopaten zich als zuivere manuele therapeuten met de onderliggende holistische visie van A.T. Still in gedachten. Deze richting van de osteopathie ontwikkelde zich eveneens in BelgiŽ.

Osteopathie kan omschreven worden als:
  • een veilige en zachte behandelingswijze die het zelfgenezend vermogen van het lichaam ondersteund en op zoek gaat naar de oorzaak van het probleem.
  • een holistische therapie: dit wil zeggen dat de osteopaat de oorzaak van de klachten tracht te achterhalen over je gehele lichaam en deze dan ook behandelt.
  • een manuele techniek: een osteopaat gebruikt alleen zijn handen, zowel voor het onderzoek als voor de behandeling.
Ondanks vele successen en mooie resultaten, dient het gezegd te worden dat osteopathie geen mirakeltherapie is. De limieten van de osteopaat beperken zich tot het herstellen van de beweeglijkheid en stimuleren van de functies van de lichaamsstructuren en het stimuleren en bevorderen van het zelfregulerende genezingsproces van het menselijk lichaam. Ook worden sommige osteopatische interventies omschreven als risicovol, maar dit dient in de juiste context te worden geplaatst.

Een goed opgeleid osteopaat D.O. houdt immers tijdens zijn onderzoek rekening met ernstige aandoeningen welke eender welke andere therapie noodzaken of voor welke bepaalde osteopatische interventies gecontraindiceerd zijn. Bij de minste veronderstelling van dergelijke pathologie zal hij niet nalaten de patiŽnt door te verwijzen naar de arts of hier rekening mee te houden tijdens zijn behandelplan.