Osteopathie

Osteopathie ... wat is dat?

Osteopathie is een discipline waarbij de manuele diagnostische en therapeutische aanpak van functiestoornissen centraal staat. Osteopathie, als complementaire geneeswijze, kan een zeer belangrijke positie innemen in de gezondheidszorg en dit voor tal van uiteenlopende klachten. Door functiestoornissen aan te pakken en het zelf genezend vermogen van het lichaam te stimuleren kan osteopathie een grote bijdrage leveren om klachten te verhelpen en beter om te kunnen met de dagelijkse belastingen op ons lichaam.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide kennis van anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie en embryologie en gaan wij op zoek naar de oorzaak van uw lichamelijke klacht overheen het volledige lichaam(holistische visie). De oorzaak van een klacht ligt immers niet noodzakelijker wijze op de plaats waar de klacht of pijn zich bevindt. Hierin maakt de osteopaat het verschil met andere disciplines die vaak enkel het symptoom of de pijnlijke regio behandelen.

Osteopathie is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid als een tak van de Complementaire Gezondheidszorg. Terugbetalingen zijn dan ook mogelijk, afhankelijk van de mutualiteit waar u bij aangesloten bent. Er bestaat dan ook reeds een grote wetenschappelijke achtergrond voor de osteopathie, welke in de toekomst nog beter en verder zal onderbouwd worden.

Door de holistische visie binnen de osteopathie, en de multidisciplinaire visie binnen onze praktijk, is het voor ons een evidentie dat een multidisciplinaire aanpak van de klachten ( arts, arts – specialist, oefentherapie, voedingsaanpassing, personal coaching, e.a.), binnen of buiten onze praktijk, enkel tot betere resultaten kan leiden.

Osteopathie kan omschreven worden als:

  • een veilige en zachte behandelingswijze die het zelf genezend vermogen van het lichaam ondersteund en op zoek gaat naar de oorzaak van het probleem.
  • een holistische therapie: dit wil zeggen dat de osteopaat de oorzaak van de klachten tracht te achterhalen over je gehele lichaam en deze dan ook behandelt.
  • een manuele techniek: een osteopaat gebruikt alleen zijn handen, zowel voor het onderzoek als voor de behandeling.
  • Een mogelijke behandelingswijze voor ALLE LEEFTIJDEN.

Ondanks vele successen en mooie resultaten, dient gezegd te worden dat osteopathie geen mirakeltherapie is. De limieten van de osteopaat beperken zich tot het herstellen van de beweeglijkheid en functies van de lichaamsstructuren en het stimuleren en bevorderen van het zelfregulerende genezingsproces van het menselijk lichaam.

Een goed opgeleid osteopaat D.O. houdt eveneens steeds rekening met aandoeningen welke eender welke andere therapie noodzaken of voor welke bepaalde osteopatische interventies gecontra-indiceerd zijn. Bij de minste veronderstelling van dergelijke pathologie zal hij niet nalaten de patiënt door te verwijzen naar de arts en hier rekening mee te houden tijdens zijn behandelplan.

Wenst u een afspraak?